Skip to main content

Dasturlash tili

 • C++
 • C#
 • Java
 • Python
 • Node.js
 • Go

Operatsion tizim

LinuxWindowsUnix
UbuntuWindows ServerOpenBSD
DebianFreeBSD
OpenSuse
CentOS
RedHat
Fedora
Linux komponentalariLinux strukturasi
Yadro (Kernel)
Xotira (RAM, SWAP, RAID, LVM)
Fayl tizimi: FAT, NTFS, ext3, ext4, XFS, ReiserFS
Resurslarni boshqarish
I/O boshqaruvi
Protsesslar va ularni boshqarish
Boot fayllar va sozlamalar
Tizim fayllar etc, bin…
Dasturlarning sozlama fayllar
Log fayllar: /var/log
Dinamik fayllar: /proc
Foydalanuvchi fayllari: passwd, groups..

Tarmoq va uning komponentlari

IPv4, IPv6
Maska podseti (mask, netmask)
Shlyuz (Gateway)
Marshrutlash (Routing)
NAT/PAT
Maskalash (Masquerading)
VPN: OpenVPN, Ipsec
VLAN (Virtual lokal tarmoq)
DNS
Switch
Router
Firewall
Kabellar
Uplink
Wifi-Access Point
IPMI

Linux Terminal

Terminalda harakatlanishFayllar bilan ishlashMatnlar bilan ishlash
cd, ls, pwd …touch, cp, mv, rm, mkdir…vim, nano, sed, grep, car, wc…
Foydalanuvchilar, huquqlarMonitoringTarmoq bilan ishlash
useradd, usermod, chown, chmod, passwd…ps, top, htop, Isof…ip, nmap, netstat, ping, dig, nslookup, iptables…

TCP/IP

Tarmoq. Protokollar. Port va xavfsizlikEmail
SSH/SCP
HTTP/HTTPS
FTP/FTPS/SFTP
RDP
ICMP
DNS
LDAP/SMB
SMTP
IMAP/IMAPS
POP3/POP3S
DMARC
SPF
DKIM

Tizim sozlamalari va ishlash tamoyillari

Ma’lumotlar bazasiWeb serverMail serverDNS serverVirtualizatsiya
Mysql (replica, cluster)Nginx
Apache
Tomcat
PostfixBindVbox
Vmware EsXi
Proxmox …
 • Revers proxy
 • Cache server
 • Load balancer
 • Firewall

Cloud provayderlar

 • Amazon AWS
 • Digital Ocean
 • Goole Cloud
 • Microsoft Azure

DevOps Tools

KonteynerlarSozlamalarni boshqarishKonteynerlarni boshqarish
Docker
LXC
Podman
Ansible
Chef
Puppet
Salt
Kubernetes
Swarm
Mesos
Nomad
IaaS Infrastrukturaci/cd toolsservis mesh
Terraform
CloudFormation
Pulumi
Git
Github
Gitlab

Bitbucket
Bamboo
Jenkins
Travis
Istio
Consul
Envoy
Monitoring tizimlarLoglarni boshqarishDasturlarni tahlillash
Zabbix
Prometheus
Grafana

Nagios
Monit
Datalog
Icinga2
Elastic Stack
Graylog
Splunk
Papertrail
Jaeger
New Relic

Instana
OpenTracing