Asosiy kontentga o'tish

OSI modelidagi fizik darajasi

 • Ma’lumot uzatish vositasi orqali bit oqimini uzatiladi.
 • O’tkazilgan ma’lumotlar hech qanday ma’noga ega emas, tahlil qilinmaydi.
 • Axborot uzatish birligi – bit.

Tarmoqda kommutatsiya jarayoni

 • Full-duplex
 • Half duplex

Ma’lumot uzatish vositalari

Kabel

 • Telefon kabeli
 • Koaksiyal kabel
 • O’ralgan juftlik
 • Optik kabel
 • 220V kuchlanishli simlar

Simsiz texnologiyalar

 • Radio to’lqinlari
 • Infraqizil nurlanish

Sun’iy yo’ldosh kanallari

Simsiz optikasi (lazer)

Radioto’lqinlar

Simsiz muhitning xususiyatlari

 • Signal bir necha yo’nalishda uzatiladi;
 • Axborotni qabul qiluvchilar ko’p bo’lishi mumkin;
 • Bir nechta signal manbalari bir-birini buzadi va ishni muvofiqlashtirishni talab qiladi
 • GSM – 900 MHz
 • Litsenziyalash talab qilinadi

Wifi

 • 2,4 GHz va 5 GHz
 • Litsenziyalash talab qilinmaydi
 • Boshqa qurilmalar ham shu chastotada ishlaydi

Aloqa kanallaridagi qurilmalar

OSI ModelQurilma
FizikHub
KanalSwitch, Access Point
TarmoqRouter

Tarmoqning apparat tashkiletuvchilari:

    Tarmoq kartasi – Hisoblash qurilmasining ajralmas qismi bо‘lib, qurilmani tarmoqqa ulash imkoniyatini taqdim etadi.

   Tarmoq repetiri odatda signalni tiklash yoki qaytarish uchun foydalaniladi. Repetirlarning quyidagi turlari mavjud:

 • telefon repetirlari;
 • optik aloqa repetirlari;
 • radio repetirlar.

   Hub – tarmoq qurilmasi bо‘lib, kо‘plab tarmoqlarni ulash uchun yoki LAN segmentlarini bog‘lash uchun xizmat qiladi.

 • Hubga bir portdan qabul qilingan ma’lumotlar nuxsalangan holda chiqishdagi bir qancha portlar orqali uzatiladi.
 • Hublarga turli sondagi chiqish portlari bо‘lishi mumkin (masalan, 12, 14, 24).
 • Hublarning bir qancha turlari mavjud bо‘lib, ularga passiv xablarni, aktiv xablarni, intelektual hublarni, ulovchi xablarni, repetir xablarni misol keltirish mumkin.

   Switch tarmoq qurilmasi bо‘lib, kо‘plab tarmoqlarni ulash uchun yoki LAN segmentlarini bog‘lash uchun xizmat qiladi.

 • Simli va simsiz LANlar uchun tarmoq switchlari asos qurilma hisoblanadi.
 • Har ikkala holda ham qabul qilgan signalni LAN orqali kompyuterlarga uzatadi.
 • Switchlar hublardan farqli qabul qilingan signalni barcha chiquvchi portlarga emas balki paketda manzili keltirilgan portga uzatadi.

ARP

ARP-Adress Resolution Protocol manzilni aniqlash degan ma’noni anglatadi. MAC manzillarni aniqlash va keyin ularni IP manzilga yo’nlatirish uchun mo’ljallangan.

HUB, Bridge, ASIC, Switch

 • HUB (ARP)
 • Bridge
 • Switch
 • ASIC
 • CAM table
 • Stackwise
 • Switchdagi CAM table cheklangan;
 • MAC – Media Access Control;
 • MAC 48 bitdan tashkil topgan bo’ladi;
 • MAC table = CAM table;
 • Switch qurilmasi IP addressni bilmaydi, u faqat MAC addresslar bilan ishlaydi;
 • L3 switchlari aqlli hisoblanadi, IP addresslar bilan ishlay oladi;

   Routerlar yuqorida keltirilgan tarmoq qurilmalariga qaraganda murakkab tuzilishga ega qurilma bо‘lib, OSI sathining tarmoq sathida ishlaydi.

 • Router qabul qilingan ma’lumotlarni tarmoq sathiga tegishli manzillarga kо‘ra (IP manzil) uzatadi.
 • Bundan tashqari routerlar qabul qilingan paketlarni uzatishda kо‘plab protokollar ishlashini madadlaydi va paketlarni filterlash amallarini bajaradi.
 • Ikkita yoki undan ortiq tarmoqlarni bog’lash;
 • Tarmoqlar o’rtasida ma’lumot almashish;
 • Console port;
 • Ethernet port;
 • Serial port;
 • Qo’shimcha modul (fa 0/1).

Bridge

 • Kо‘priklar tarmoq chegarasida trafikni filterlashni amalga oshiradi.
 • Kо‘prik har bir ma’lumotlar paketidagi MAC manzillarni о‘qib oladi va ularni masofadagi qurilmaga yuboradi.
 • Kо‘priklar OSI modelini kanal sathida ishlaydi.
 • Kо‘priklarda MAC manzillar saqlanuvchi jadvallar bо‘lib, u asosida qabul qilingan paketlarni yuborishni amalga oshiradi.

WAP & Controller

 • WAP (Wireless Access Point)
 • 2.4 GHz & 5 GHz
 • 11 channel
 • Clear channel (1,6,11)
 • Controller